Asbest

Asbest är ett eldfast meterial som var ett mycket vanligt byggmaterial fram till början och mitten av 70-talet, då det kom rapporter om att asbest är hälsofarligt. Innan dess använde man asbest framför allt som fasadbeklädnad och isoleringsmaterial.

Viktigt!

Vid brand kan asbestfibrer frigöras och spridas till icke drabbade delar av lokalen, så därför måste asbestsanering utföras innan brandsaneringen påbörjas. Hanteringen av asbest omgärdas av många och noggranna säkerhets- och hanteringsbestämmelser, vilket gör att saneringen av asbest kräver fackkompetens.

NBT har resurserna och kunskapen!