Klotter

Vi på NBT kan ta bort klotter och även göra det lättare att avlägsna framtida klotter. Genom att applicera klotterskydd så förenklas borttagning av klotter. Med hetvattentvätt tvättas ytorna sedan lättare rena efter klotter.

Klotterskyddet går även att använda för att underlätta rengöring av ytor som blir utsatta för luftföroreningar, industri etc.

Före och efter klottersanering.

Före..

Före och efter klottersanering.

..och efter klottersanering.