• Sanering – klotter
  • Sanering – barnd

Saneringstjänster

Våra saneringstjänster erbjuds genom
NBT Sanering AB

Vi på NBT Sanering AB finns alltid där när ni som kund behöver snabb hjälp med er sanering.

Vi finns tillgängliga dygnets alla timmar.

Vi sanerar allt ifrån brand , vatten, asbest  och klotter.