Vatten

vatten (149x223)Sanering vatten

Vattenskador leder ofta till omfattande rivnings och ombyggnadsarbete.

Mycket arbete med stora kostnader som följd kan undvikas om rätt metod används från början.

NBT gör en tillståndsbedömning av skadan och utifrån detta väljs den mest kostnadseffektiva metoden.

Åtgärder bör sättas in omgående för att minimera skadornas omfattning.

NBT utför alltid en skadebesiktning där allt dokumenteras